LiderShe to stowarzyszenie wyjątkowych kobiet - kobiet liderów. 

Zarządzamy firmami, zasiadamy w zarządach, radach nadzorczych, reprezentujemy instytucje publiczne, komercyjne, organizacje pożytku publicznego.

Posiadamy bogate doświadczenie biznesowe, społeczne i życiowe. Znalazłyśmy się na eksponowanych stanowiskach dzięki zaangażowaniu, intensywnej pracy oraz odwadze w podejmowaniu wyzwań.

Jednocześnie jesteśmy żonami, matkami, partnerkami. Mamy swoje pasje i zainteresowania. Dbamy o swój własny rozwój i wspieramy innych w rozwoju będąc coachami, mentorami.

W LiderShe dzielimy się swoim doświadczeniem, wymieniamy poglądy, inspirujemy się wzajemnie i uczymy się od siebie.

Wsparcie, którego sobie udzielamy procentuje w naszych firmach i organizacjach. Bez patosu i arogancji, sukcesywnie poszerzamy naszą strefę wpływu w obszarze pozycji i ról zawodowych do niedawna niedostępnych dla kobiet. 

Wyjątkowy charakter stowarzyszenia stwarza warunki do pełnej otwartości, bezpośredniej komunikacji i gwarantuje poufność.

Tu nie ma tematów tabu, nie ma wrogości, zazdrości, konkurencji. Jest atmosfera wzajemnego zaufania, empatia i wspólne wartości.

Są ciekawe dyskusje, wolna wymiana myśli i szczera informacja zwrotna, co tworzy unikalną wspólnotę dając poczucie przynależności do grona niezwykłych kobiet.

LiderShe to przestrzeń intymna, w której powstaje inspiracja i rośnie siła sprawcza kobiet.