Zarząd

Anna Kieszkowska Grudny

Prezes Zarządu

Beata Balas – Noszczyk

Wiceprezes Zarządu

Iwona Murphy

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Rozenfeld

Wiceprezes Zarządu

Joanna Smolińska

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Taczanowska

Wiceprezes Zarządu

Izabella Wiley

Wiceprezes Zarządu

 Marqise Lee Womens Jersey