Mentoring

Mentoring, partnerska relacja między „mistrzem” a „uczniem” zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia.

W Stowarzyszeniu LiderShe wiele z naszych członkiń angażuje się w ten rodzaj programów rozwojowych.

Ewa Dąbrowska, jako mentor wspiera rozwój „młodszych stażem zawodowym? kobiet. Obecnie bierze udział w kilku programach:

-program między korporacjami,

-program wewnętrzny oraz

-programy otwarte dla „wszystkich” kobiet.

Jak sama mówi : „To świetne inicjatywy – zarówno dla Mentee jak i Mentora. Mentee może czerpać inspirację z doświadczenia Mentora, zadawać pytania, radzić się. Dla mnie jako Mentora to ogromna radość widzieć, że Mentee czerpie motywację, nabiera pewności siebie i wiary że można.  Dla mnie mentoring to taka iskra zapłonowa, bo w każdej z nas jest ogromny potencjał, tylko w pędzie codziennych prac gubimy odpowiedź na kluczowe pytanie co ważne dla nas i czego chcemy?”.