Studia

Inicjatywa Stowarzyszenia LiderShe realizowana wspólnie i przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

START: PAŹDZIERNIK 2022 (V edycja)                                 Aplikuj o STYPENDIUM sprawdź szczegóły

Założenia programowe i cele

Coraz więcej przedsiębiorstw docenia talenty kobiet i chce je promować na stanowiska kierownicze wyższego i najwyższego szczebla. Kobiety, które mogą być zainteresowane obejmowaniem stanowisk kierowniczych najwyższych szczebli odczuwają potrzebę wzmocnienia własnych kompetencji przywódczych i nabycia niezbędnej wiedzy na temat zarządzania firmą. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku w tym zakresie oraz mając na względzie wskazania Komisji Europejskiej dotyczące bardziej zrównoważonych pod względem płci zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, a także regulamin dobrych praktyk przyjęty w 2010 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, proponujemy unikatowy program studiów podyplomowych stworzony z myślą o kobietach i rozwijaniu ich talentów przywódczych.

Celem Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe jest:

1) wykształcenie motywacji do ubiegania się przez kobiety o najwyższe stanowiska kierownicze;

2) zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania w świecie technologii cyfrowych, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem i konfliktem, rachunkowości zarządczej, podstaw prawa, modeli biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu;

3) zdobycie wiedzy psychologicznej niezbędnej do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi oraz zarządzania zespołem;

4) rozwinięcie umiejętności dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w komunikowaniu się i budowaniu marki osobistej lidera/liderki;

5) rozwinięcie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołem różnorodnym ze względu na cechy demograficzno-społeczne ludzi.

Adresaci

Studia skierowane są głównie do kobiet, które:

– zajmują stanowiska kierownicze niższego/średniego szczebla (kierownik działu sprzedaży, marketingu, Public Relations, Human Resources; kierownik działu finansowego itp.),

– mają plany i ambicje zasiadania w zarządach lub radach nadzorczych przedsiębiorstw, bądź aplikowania o stanowisko dyrektora generalnego.

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET

Studia Podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to projekt unikatowy. 
Unikatowy, gdyż stworzony przez KOBIETY z myślą o KOBIETACH.

Unikatowy również ze względu na:

– wyjątkową kadrę wykładowców, kobiety z wieloletnią praktyką zarządzania największymi firmami i organizacjami w Polsce a także wybitni profesorowie najlepszej niepublicznej uczelni biznesowej w kraju,

– możliwość tworzenia sieci kontaktów wśród kobiet, które napotykają na takie same wyzwania i podzielą się swymi codziennymi, a przez to jakże cennymi, sposobami w ich pokonywaniu,

– połączenie doświadczenia prelegentów z praktyczną wiedzą stanowiące łącznie strukturę wszystkich wykładów, seminariów i warsztatów,

– profesjonalizm i zaangażowanie liderek biznesu, będących gwarancją otwartości i życzliwego klimatu dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe w ALK

Osobą kontaktową z ramienia ALK jest p. Edyta Adamowicz-Sikora (eadamowicz@kozminski.edu.pl) a kierownikiem studiów dr Anna Kieszkowska-Grudny.

Link: Inauguracja IV edycji Studiów Podyplomowych Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe