Zarząd

Bożena Leśniewska

Prezes Zarządu

Renata Filipek – Baryłowska

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Marczewska

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Rozenfeld

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Rzeszutko

Wiceprezes Zarządu

Beata Wróblewska – Mazurkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Izabella Wiley

Wiceprezes Zarządu