Klub Absolwentek Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe

Cel Klubu jest spójny z wizją LiderShe:

  • wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet,
  • budowanie pozycji kobiet w biznesie i życiu społecznym,
  • rozwój kariery zawodowej,
  • platforma do wymiany doświadczeń,
  • rozwój kompetencji przywódczych.

Uczestniczki Klubu to absolwentki studiów podyplomowych APK LiderShe.

Spotkania w ramach Klubu Absolwentek odbywają się raz w miesiącu. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń biznesowych oraz dyskusje panelowe z zaproszonymi ekspertami z rynku lub naszymi członkiniami.

Dodatkowo w ramach Klubu oferujemy absolwentkom mentoring jako kontynuację pracy nad własnym samorozwojem. Chcemy wspierać ambitne cele naszych Absolwentek oraz realizacje celów zawodowych. Program koncentruje się na rozwoju kompetencji przywódczych Mentee, wspiera  w świadomym zaplanowaniu drogi zawodowej i zwiększa skuteczność biznesową. Mentorkami są członkinie LiderShe.

Ważne linki:
Spotkanie Klubu Absolwentek Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe
Program ,,Uwierz w Siebie”. Polska 2021