Jakość

Dbamy o wysoki poziom działalności Stowarzyszenia i jego rozwój. Utrzymujemy wysokie standardy w każdej dziedzinie działalności i komunikacji, a w szczególności w zakresie standardów etycznych. Każda z członkiń osobiście angażuje się zarówno w rozwój organizacji jak też w jej promocję. Wspólnie i każda z osobna dbamy o wizerunek Stowarzyszenia i jego członkiń.

Szacunek

Wszystkie członkinie Stowarzyszenia zasługują na szacunek i mają te same prawa i obowiązki. Przejawem tego jest troska i dbałość o uczucia drugiej osoby, szacunek dla jej odrębności oraz czasu wyrażany między innymi poprzez poszanowanie odrębnych opinii, punktualność i terminowość.

Wolność

Każda z członkiń Stowarzyszenia ma prawo do swobody wypowiedzi i nieskrępowanej kreacji, do proponowania nowych rozwiązań i inicjatyw, do swobodnej wymiany poglądów. Wspólnie dążymy do tworzenia unikalnej wartości będącej wypadkową odmiennych osobowości członkiń Stowarzyszenia, czego wyrazem jest jednakie dla wszystkich prawo do tworzenia i rozwoju organizacji.

Wzajemność

Jesteśmy otwarte na swoje wzajemne potrzeby. Stwarzamy możliwości i warunki do współpracy dla wszystkich członkiń. Udzielamy sobie i przyjmujemy rzetelną informację zwrotną. Wspieramy się nawzajem zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej. W sposób odpowiedzialny komunikujemy nasze możliwości w przypadku zależności biznesowych.

Zaufanie

Przestrzegamy wartości i zasad Stowarzyszenia oraz ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, a w szczególności zasad etyki. Ufamy sobie wzajemnie, jesteśmy otwarte i uczciwe. Jednocześnie stosujemy zasadę bezwzględnego zachowania poufności.