Zarząd

Renata Filipek – Baryłowska

Prezes Zarządu

Ewa Dąbrowska

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Servaas

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Wojciechowska

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Fedor

Wiceprezes Zarządu

Marzena Draganiak

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Hauptman

Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Bilińska

Członkini

Izabella Wiley

Członkini

Tina Sobocińska

Członkini