Zarząd

Anna Kieszkowska Grudny

Prezes Zarządu

Beata Balas – Noszczyk

Wiceprezes Zarządu

Iwona Murphy

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Rozenfeld

Wiceprezes Zarządu

Joanna Smolińska

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Taczanowska

Wiceprezes Zarządu

Izabella Wiley

Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Magdalena Dziewguć

Przewodnicząca

Bożena Leśniewska

Członkini

Beata Mońka

Członkini