Zarząd

Joanna Smolińska

Prezes Zarządu

Katarzyna Rozenfeld

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Marczewska

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Bartler

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Rzeszutko

Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Magdalena Dziewguć

Przewodnicząca

Bożena Leśniewska

Członkini

Beata Mońka

Członkini

Anna Kieszkowska – Grudny

Członkini

Dominika Niewiadomska – Sianecka

Członkini