Zarząd

Bożena Leśniewska

Prezes Zarządu

Renata Filipek – Baryłowska

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Marczewska

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Rozenfeld

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Rzeszutko

Wiceprezes Zarządu

Beata Wróblewska – Mazurkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Izabella Wiley

Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Magdalena Dziewguć

Przewodnicząca

Anna Kieszkowska – Grudny

Członkini

Ewa Dąbrowska

Członkini

Jolanta Bosca

Członkini

Joanna Smolińska

Członkini