Program ,,Uwierz w Siebie”. Polska 2021

Program Uwierz w Siebie

Zmiana w budowaniu lepszego świata zaczyna się dziś i mamy nadzieję, że wspólnie jej dokonamy. Wiele organizacji i liderek/liderów już pokazuje nam, że w różnorodności, uzupełnianiu się cech kobiecych i męskich, budowaniu pewności siebie drzemie wielki potencjał.

Oto założenia programu ,,Uwierz w Siebie”, w ramach którego Klub Absolwentek Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe miał okazję uczestniczyć 3 listopada 2021r.

Program ,,Uwierz w Siebie” ma szerokie zastosowanie w 5 głównych obszarach:
1. ORGANIZACJE, na każdym etapie rozwoju pracownika – element budowania kultury organizacyjnej oraz wizerunku pracowdawcy: employer branding oraz pracownika employee branding.
2. PERSONAL BRANDING, w procesach rozwoju liderek i liderów, ale też wśród osób potrzebujących terapeutycznego wsparcia.
3. MARKI, które mogą dać realną i dodatkową wartość swoim klientom poza oferowanym produktem i przejść z filozofii storytelling w storydoing.
4. UCZELNIE WYŻSZE, studentki i studenci. Uczelnie nie tylko wyposażają młodych ludzi w wiedzę, ale też mogą wzmacniać ich w odważnym wkraczaniu na wymagający rynek pracy, w którym pewność siebie odgrywa zasadniczą rolę.
5. POLSKA POWIATOWA: Chcemy, żeby zmiana dokonała się także poza dużymi miastami i korporacjami. Idziemy dalej i szukamy organizacji, które chcą zrealizować program w mniejszych miastach, wsiach. Zmiana i odkrywanie potencjału jest potrzebna wszędzie i nie dzielimy tutaj polski na A i B. Wręcz przeciwnie: łączymy się w zmianie!

Będziemy tworzyć społeczność liderów/ liderek i marek, wokół budowania i monitorowania poziomu pewności siebie. Ludzi i organizacje świadome potrzeb i wyzwań teraźniejszości i przyszłości.

Zmiana zaczyna się dziś!

Zapraszamy na: http://www.uwierzwsiebie.com.pl