Stypendia na II edycję studiów przyznane!

Mamy w tym roku 4 stypendystki. Wybór był bardzo trudny. Wszystkie aplikacje były naprawdę bardzo ciekawe.

Panie, które otrzymały stypendium (w porządku alfabetycznym) to:

Weronika Czarnocka, Marzena Dyoniziak – Jabłońska, Barbara Kminikowska, Kamila Wiśniewska.

Gratulujemy !!!