Stypendia Stowarzyszenia LiderShe przyznane!

Z wielką radością informujemy, że Kapituła Stypendium Studiów Podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe zakończyła prace i ewaluację wszystkich nadesłanych aplikacji.

Dyskusje nad wyborem 3 Kandydatek do Stypendium toczyły się między członkiniami Kapituły do ostatniego momentu.

Dziś, w drodze głosowania, wyłoniły się 3 Zwyciężczynie, które otrzymają:

  • Jedno Stypendium pokrywające 100% kosztów czesnego za studia, tj. do 8.800 PLN i dedykowane osobie ze środowiska NGO i/lub działalności spoza biznesu, która szczególnie (choć nie wyłącznie) ukierunkowana jest na rozwój zawodowy i społecznych kobiet, ich aktywizację na rynku pracy lub w innych zakresach wspierających zrównoważony rozwój.
  • Dwa kolejne Stypendia obejmujące 30% kosztów czesnego, tj. do 2.640 PLN a skierowane szczególnie do wybitnych i ciekawych  talentów w zakresie przywództwa kobiet, które chcą wzbogacić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie przywództwa wraz z wykorzystaniem wrodzonych cech kobiecych w zarządzaniu.

OGROMNE GRATULACJE DLA LAUREATEK STYPENDIÓW!

Wszystkie Panie, które zgłosiły swoje aplikacje, ujęły nas ciekawym podejściem do eseju. Każdy z nich miał swój niepowtarzalny charakter i swoją charakterystyczną formułę. Gratulujemy pomysłowości, autentyczności i inspirującej formy. Wszystkie Panie, które wzięły udział w tej inicjatywie Stowarzyszenia LiderShe poinformowane zostały imiennie o wynikach prac Kapituły. Więcej o osobach, które otrzymują stypendia, napiszemy niebawem.

Dla pełnej transparentności i działając w zgodzie z regulaminami Stowarzyszenia LiderShe, przyznane stypendia zostaną wpłacone bezpośrednio na konto Akademii Leona Koźmińskiego, po spełnieniu pozostałych formalności wymaganych przez Uczelnię, wskazując imiennie nazwisko Laureatek oraz kierunek Studiów – Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe.