Mentoring

Mentoring, partnerska relacja między „mistrzem” a „uczniem” zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia.

W Stowarzyszeniu LiderShe wiele z naszych członkiń angażuje się w ten rodzaj programów rozwojowych.

Ewa Dąbrowska, jako mentor wspiera rozwój „młodszych stażem zawodowym? kobiet. Obecnie bierze udział w kilku programach:

-program między korporacjami,

-program wewnętrzny oraz

-programy otwarte dla „wszystkich” kobiet.

Jak sama mówi : „To świetne inicjatywy – zarówno dla Mentee jak i Mentora. Mentee może czerpać inspirację z doświadczenia Mentora, zadawać pytania, radzić się. Dla mnie jako Mentora to ogromna radość widzieć, że Mentee czerpie motywację, nabiera pewności siebie i wiary że można.  Dla mnie mentoring to taka iskra zapłonowa, bo w każdej z nas jest ogromny potencjał, tylko w pędzie codziennych prac gubimy odpowiedź na kluczowe pytanie co ważne dla nas i czego chcemy?”.

Forum Rad Nadzorczych

Czy zastanawiacie się czasem, jaki jest cel powoływania rad nadzorczych?

Część z naszych Pań już zasiada w radach lub myśli o wejściu do nich. Ostatni rok przyniósł szereg regulacji, które wymuszą profesjonalizację rad nadzorczych, działających w jej ramach komitetów  i stworzą też dużo większą przestrzeń do tego, aby rady były zasilane merytorycznymi członkami. Rola Przewodniczącego Rady staje się kluczowa, jako łącznika między akcjonariuszami, a zarządem. Przewodniczący staje się także osobą definiującą  standardy pracy rady, standardy wobec oczekiwanych informacji, a przede wszystkim standardy komunikacji, zarówno wewnątrz rady, jak i z zarządem.

Zofia Dzik, 20 czerwca 2017, wzięła udział i współprowadziła spotkanie w ramach Forum Rad Nadzorczych i GPW, poświęcone roli przewodniczących rad nadzorczych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategii.

Tu możecie przeczytać więcej o tym wydarzeniu.