Forum Rad Nadzorczych

Czy zastanawiacie się czasem, jaki jest cel powoływania rad nadzorczych?

Część z naszych Pań już zasiada w radach lub myśli o wejściu do nich. Ostatni rok przyniósł szereg regulacji, które wymuszą profesjonalizację rad nadzorczych, działających w jej ramach komitetów  i stworzą też dużo większą przestrzeń do tego, aby rady były zasilane merytorycznymi członkami. Rola Przewodniczącego Rady staje się kluczowa, jako łącznika między akcjonariuszami, a zarządem. Przewodniczący staje się także osobą definiującą  standardy pracy rady, standardy wobec oczekiwanych informacji, a przede wszystkim standardy komunikacji, zarówno wewnątrz rady, jak i z zarządem.

Zofia Dzik, 20 czerwca 2017, wzięła udział i współprowadziła spotkanie w ramach Forum Rad Nadzorczych i GPW, poświęcone roli przewodniczących rad nadzorczych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategii.

Tu możecie przeczytać więcej o tym wydarzeniu.