Zarząd

Renata Filipek – Baryłowska

Prezes Zarządu

Ewa Dąbrowska

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Servaas

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Wojciechowska

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Fedor

Wiceprezes Zarządu

Marzena Draganiak

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Hauptman

Wiceprezes Zarządu