Nasza

Historia i wartości

Historia

LiderShe to przestrzeń intymna, w której powstaje inspiracja i rośnie siła sprawcza kobiet.

Stowarzyszenie LiderShe istnieje od ponad 10 lat, jego członkiniami jest obecnie 40 kobiet. Inspiracją do jego powstania była wspólna potrzeba wspierania innych kobiet w rozwoju osobistym i zawodowym. Od początku istnienia, naszym celem było budowanie silnej pozycji kobiet w życiu i biznesie.

Reprezentujemy instytucje publiczne, komercyjne, organizacje pożytku publicznego. Członkinie LiderShe zasiadają w Zarządach, Radach Nadzorczych, prowadzą własne firmy i fundacje. Reprezentujemy wiele środowisk i wypełniamy bardzo różne role zawodowe. Jednocześnie jesteśmy żonami, matkami, partnerkami. Mamy swoje pasje i zainteresowania. To co nas łączy – to wartości i wspólne cele.

Nasze wartości

Dbamy o wysoki poziom działalności Stowarzyszenia i jego rozwój. Utrzymujemy wysokie standardy w każdej dziedzinie działalności i komunikacji, a w szczególności w zakresie standardów etycznych. Każda z członkiń osobiście angażuje się zarówno w rozwój organizacji jak też w jej promocję. Wspólnie i każda z osobna dbamy o wizerunek Stowarzyszenia i jego członkiń.

Wszystkie członkinie Stowarzyszenia zasługują na szacunek i mają te same prawa i obowiązki. Przejawem tego jest troska i dbałość o uczucia drugiej osoby, szacunek dla jej odrębności oraz czasu wyrażany między innymi poprzez poszanowanie odrębnych opinii, punktualność i terminowość.

Każda z członkiń Stowarzyszenia ma prawo do swobody wypowiedzi i nieskrępowanej kreacji, do proponowania nowych rozwiązań i inicjatyw, do swobodnej wymiany poglądów. Wspólnie dążymy do tworzenia unikalnej wartości będącej wypadkową odmiennych osobowości członkiń Stowarzyszenia, czego wyrazem jest jednakie dla wszystkich prawo do tworzenia i rozwoju organizacji.

Jesteśmy otwarte na swoje wzajemne potrzeby. Stwarzamy możliwości i warunki do współpracy dla wszystkich członkiń. Udzielamy sobie i przyjmujemy rzetelną informację zwrotną. Wspieramy się nawzajem zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej. W sposób odpowiedzialny komunikujemy nasze możliwości w przypadku zależności biznesowych.

Przestrzegamy wartości i zasad Stowarzyszenia oraz ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, a w szczególności zasad etyki. Ufamy sobie wzajemnie, jesteśmy otwarte i uczciwe. Jednocześnie stosujemy zasadę bezwzględnego zachowania poufności.

reprezentujemy
chcesz wspierać rozwój kobiet?

Jesteśmy otwarte na współpracę z organizacjami działającymi na rzecz kobiet.
Chętnie współtworzymy inicjatywy wzmacniające pozycję kobiet w sferze biznesowej i społecznej. Skontaktuj się z nami.
Porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić razem.

Scroll to Top