Kontakt

Dla mediów

Do Zarządu

Studia

Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Akademia Leona Koźmińskiego

Kierowniczka Studiów i Przewodnicząca Rady Naukowej:

Koordynatorka Studiów:

Scroll to Top