Dzień Otwarty Online APK LiderShe

Dzień Otwarty Online APK LiderShe

Dzień Otwarty Online APK

Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe – Dzień Otwarty Online
19 września 2022r. godz. 18:00

Zapraszamy na spotkanie online dla kandydatek na studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. To unikatowe studia biznesowe dla kobiet menedżerek/liderek poszukujących dynamicznego rozwoju oraz ugruntowania swoich kompetencji przywódczych w celu zrobienia kolejnego kroku w karierze.

Podczas spotkania kandydatki na studia będą miały okazję poznać szczegóły programu oraz wziąć udział w ciekawych zajęciach merytorycznych. Spotkanie poprowadzą: Dr Anna Kieszkowska-Grudny, Bożena Leśniewska i Renata Filipek-Baryłowska. Przedstawicielki Stowarzyszenia LiderShe odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące studiów oraz omówią trzy filary naszego autorskiego programu – zarządzanie sobą, zespołem i organizacją. Będzie to również wspaniała okazja do dyskusji i otrzymania fachowej porady w doborze odpowiedniego kierunku rozwoju.

Zapisz się, aby otrzymać link do wydarzenia.

Agenda spotkania:

18:00-18:05 – Powitanie uczestników i ogólne przedstawienie studiów podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe – dr Anna Kieszkowska-Grudny, kierowniczka studiów i przewodnicząca Rady naukowej APK
18:05-18:15 -„Zarządzanie sobą, jako wstęp do silnego przywództwa” – dr Anna Kieszkowska-Grudny
18:15-18:25 – „Zarządzanie zespołem, czyli droga do rozwoju siebie i organizacji” – mgr Renata Filipek-Baryłowska
18:25-18:35 -„Zarządzanie organizacją, to dziś niekończąca się transformacja” – mgr Bożena Leśniewska
18:35-19:00 – Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie kobiety pragnące wzmocnić swoje umiejętności przywódcze!

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji na wydarzenie dostępne są na stronie Akademii Leona Koźmińskiego: https://lnkd.in/eUSkrG6a

Debata „Rekrutacja kobiet na stanowiska kierownicze”.

Debata „Rekrutacja kobiet na stanowiska kierownicze”.

PODSUMOWANIE I NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z DEBATY LIDERSHE ORAZ 30% CLUB POLAND
(link do relacji z debaty na YouTube)  

Potrzeba wzmacniania świadomości pracodawców na temat korzyści związanych z dywersyfikacją organów zarządczych, konieczność wdrażania dobrych praktyk rozwoju kobiet w organizacjach oraz rozwijania programów promujących kobiety – to jedne z wielu zagadnień, które zostały poruszone podczas dyskusji. Debata zatytułowana „Rekrutacja kobiet na stanowiska kierownicze” odbyła się 22 kwietnia 2022r. w Warszawie. W debacie wzięli udział przedstawiciele firm doradztwa personalnego, którzy dyskutowali o przyczynach wciąż niskiej reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych polskich przedsiębiorstw. Wydarzenie zainicjowały dwie organizacje wspierające rozwój zawodowy kobiet – Stowarzyszenie LiderShe oraz 30% Club Poland.

W debacie wzięli udział specjaliści z zakresu rekrutacji na stanowiska executive: Paweł Baranowski (Partner w Russell Reynolds), Katarzyna Grajda (Partner w Korn Ferry), Robert Nowakowski (Partner Zarządzający w Spencer Stuart), Małgorzata Tylec-Gusakov (Globalny Szef Praktyki Usług Finansowych i Profesjonalnych w AIMS International). Moderatorką spotkania była Katarzyna Rozenfeld, reprezentująca Stowarzyszenie LiderShe.

Katarzyna Rozenfeld przytoczyła statystyki jak obecnie wygląda stosunek udziału kobiet i mężczyzn w kadrach zarządzających w Polsce i jak pracodawcy odnoszą się do kwestii różnorodności. Nie ma wątpliwości, że w Polsce wciąż mamy do czynienia z niską reprezentacją kobiet w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw. Według statystyk opublikowanych przez 30% Club Poland, w grupie 140 największych spółek notowanych na GPW, udział kobiet we władzach tych spółek w roku 2021 wynosił zaledwie 16,6 proc. Kobiety bardzo rzadko zajmują pozycję prezesek zarządu – było tak tylko w przypadku pięciu spółek. To zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że większa różnorodność zatrudnienia przekłada się bezpośrednio na lepsze wyniki finansowe firm oraz zwiększa szanse przedsiębiorstw na pozyskiwanie nowych talentów. Firmy z większym udziałem kobiet lepiej także reprezentują odbiorców i klientów. Według ekspertów, kobiety wykazują też lepsze umiejętności w zarządzaniu ryzykiem, biorąc pod uwagę zbilansowane oraz długoterminowe wyniki.

Większa obecność kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm nie tylko jest moralnie właściwa, ale i finansowo opłacalna dla organizacji. Są konkretne badania tego dowodzące. Polska jest jednym z wiodących krajów w Europie, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość kobiet. Problemem są duże spółki i to, w jaki sposób kobiety się w nich odnajdują. Jednym z powodów, które powodują w pewnym momencie wykluczenie kobiet, jest powrót po macierzyństwie, ponieważ w polskiej kulturze istnieje założenie, że to kobieta opiekuje się potomstwem. Firmy muszą zrozumieć i dostosowywać role do tego, na jakich zasadach kobiety są w stanie wrócić do pracy, żeby móc wykorzystać ich potencjał – powiedział Paweł Baranowski, Partner w Russell Reynolds

Zamiast wprowadzania kwot, należy skupić się na stworzeniu kultury i pokazaniu benefitów z tego, że kobiety zasiadają w zarządach. Problem w tym, że organizacje często nie mają wewnętrznych programów wspierających rozwój kariery kobiet. Organizacje powinny skupić się na tworzeniu dobrych praktyk dla rozwoju kobiet oraz wprowadzać rozwiązania, które pomagają decydentom obiektywnie ocenić kompetencje kobiet. Obecnie bardzo często widać dobrą reprezentację kobiet na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla, natomiast z jakichś powodów te kobiety nie dostają przepustki bądź same nie zabiegają o wyższe stanowiska. – dodał Robert Nowakowski, Partner Zarządzający w Spencer Stuart

Niezwykle ważnym elementem rozmowy były wskazówki, jak kobiety mogą zwiększyć swoje szanse na awans i jakie działania powinny zostać podjęte przez pracodawców, aby wspierać je w rozwoju kariery. Firmy pragnące dostosować się do zmiennej rzeczywistości muszą wykazać się większą elastycznością, umiejętnością szybkiego uczenia się i przewidywania trendów. Środowisko dużej zmienności jest naturalnym środowiskiem kobiet, dlatego tak istotne jest, aby pracodawcy podjęli kroki niezbędne do ułatwienia im rozwoju na wszystkich szczeblach kariery. Wśród takich działań powinny znaleźć się procedury wspierające kobiety w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim oraz realne zwiększenie elastyczności czasu pracy. Bardzo ważne jest również pokazanie przez firmy benefitów płynących z różnorodności zatrudnienia. Uczestnicy debaty podkreślali też potrzebę budowania świadomości wśród pracodawców – świadome osoby dostrzegają co mogą im przynieść kobiety, na jakie ich potrzeby odpowiadają. Zrozumienie swoich silnych stron, kompetencji i oczekiwań w stosunku do pracodawcy jest bardzo ważnym elementem na ścieżce rozwoju kariery.

Aby skutecznie konkurować na zmiennym rynku, sprostać wyzwaniom teraźniejszości i zmianom, które niesie przyszłość firmy muszą jak najbardziej rozszerzać pulę zatrudnianych talentów. Dlatego powinny brać pod uwagę kobiety. Pozbawianie się w procesach rekrutacyjnych ponad 50% populacji, a tym samym połowy dostępnych wykształconych, utalentowanych kandydatów jest absolutną ignorancją. Wszyscy mamy do odegrania ogromną rolę by pomóc kobietom w odnajdywaniu siebie. Odwaga bycia sobą jest bardzo ważna w procesie rekrutacyjnym oraz dopasowania roli do potrzeb i kompetencji. – podkreślała Katarzyna Grajda, Partner w Korn Ferry 

Istotnym spostrzeżeniem był fakt, że cele wielu firm mają obecnie charakter nie tylko biznesowy – w coraz większym stopniu liczy się również ich wpływ na szeroko rozumiane otoczenie, w tym środowisko i społeczeństwo. Ten sposób prowadzenia działalności jest zbieżny z oczekiwaniami kobiet w dotyczącymi pracy, ponieważ chętniej przyjmują one stanowiska związane z wyższym celem, nie tylko wynikami finansowymi.

Patrząc na rynek i spółki, kobiety mają inną perspektywę, ich świadomość jest budowana inaczej niż u mężczyzn. Jednocześnie inteligencja emocjonalna, będąca ich mocną stroną, jest w dzisiejszych realiach biznesowych coraz bardziej potrzebna. Jest to ważne z punktu widzenia tego, co kobiety mogą wnieść
do zarządów i organizacji. Zarząd ma budować wizję dojścia do celu, zarządzać, ale też kreować. Bardzo istotne jest wykształcenie w funkcjach myślenia i budowanie świadomości wśród właścicieli firm, że kobiety są konieczne. Należy edukować ludzi decyzyjnych.
– powiedziała Małgorzata Tylec, Globalny Szef Praktyki Usług Finansowych i Profesjonalnych w AIMS International

Potrzeba różnorodności na wyższych szczeblach organizacji w świecie VUCA staje się jeszcze ważniejsza – jak podkreślali paneliści uczestniczący w debacie. Debata pod przewodnictwem Stowarzyszenia LiderShe oraz 30% Club Poland była kolejnym krokiem na drodze ku zwiększeniu świadomości wśród pracodawców i społeczeństwa w niezwykle istotnej kwestii różnorodności przy zatrudnieniu na stanowiska kierownicze.

Budowanie świadomości wśród akcjonariuszy i interesariuszy na temat tego, jak istotna jest rola kobiet w Zarządach i Radach Nadzorczych oraz jakie ma to wymierne przełożenie na wyniki firm, jest kluczowym elementem, o który warto zadbać. Budowanie pewności siebie wśród kobiet, budowanie ich umiejętności negocjowania, jasnego stawiania swoich warunków są także ważnymi aspektami, które paneliści bardzo często podkreślali. – podsumowała Katarzyna Rozenfeld ze Stowarzyszenia LiderShe.

***

Stowarzyszenie LiderShe

Stowarzyszenie LiderShe istnieje od blisko 12 lat i jego członkiniami jest obecnie 40 pań. Reprezentujemy instytucje publiczne, komercyjne, organizacje pożytku publicznego. Członkinie LiderShe zasiadające w Zarządach, Radach Nadzorczych, prowadzą własne firmy i fundacje. Reprezentujemy wiele środowisk
i wypełniamy bardzo różne role zawodowe. Jednak to co nas łączy to wartości. Wartości takie jak: Jakość, Szacunek, Wolność, Wzajemności i Zaufanie. I cele. Nasze cele to m. in.: wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet, organizowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze charytatywnym, budowanie pozycji kobiet w biznesie i życiu społecznym.

Nasz flagowy projekt to roczne Studia Podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe realizowany we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. To Unikatowy projekt stworzony przez KOBIETY z myślą o KOBIETACH, które mają ambicje zasiadania w Zarządach i Radach Nadzorczych.
Więcej informacji na stronie:
https://lidershe.pl

30% Club Poland

30% Club Poland jest częścią globalnej kampanii 30% Club, która została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii
w 2010 roku z celem osiągnięcia 30% udziału kobiet we władzach spółek z indeksu FTSE100. Jest to kampania społeczna angażująca liderów biznesu do działań na rzecz lepszej równowagi płci na wyższych szczeblach organizacji. Kampania ma na celu osiągnięcie co najmniej 30% reprezentacji kobiet we władzach spółek. 30% Club działa obecnie już w 20+ krajach takich jak UK, USA, Kanada, Irlandia, itd., w Polsce wystartowała w czerwcu 2021r. Więcej informacji na stronie:
https://30percentclub.org

Program ,,Uwierz w Siebie”. Polska 2021

Program ,,Uwierz w Siebie”. Polska 2021

Program Uwierz w Siebie

Zmiana w budowaniu lepszego świata zaczyna się dziś i mamy nadzieję, że wspólnie jej dokonamy. Wiele organizacji i liderek/liderów już pokazuje nam, że w różnorodności, uzupełnianiu się cech kobiecych i męskich, budowaniu pewności siebie drzemie wielki potencjał.

Oto założenia programu ,,Uwierz w Siebie”, w ramach którego Klub Absolwentek Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe miał okazję uczestniczyć 3 listopada 2021r.

Program ,,Uwierz w Siebie” ma szerokie zastosowanie w 5 głównych obszarach:
1. ORGANIZACJE, na każdym etapie rozwoju pracownika – element budowania kultury organizacyjnej oraz wizerunku pracowdawcy: employer branding oraz pracownika employee branding.
2. PERSONAL BRANDING, w procesach rozwoju liderek i liderów, ale też wśród osób potrzebujących terapeutycznego wsparcia.
3. MARKI, które mogą dać realną i dodatkową wartość swoim klientom poza oferowanym produktem i przejść z filozofii storytelling w storydoing.
4. UCZELNIE WYŻSZE, studentki i studenci. Uczelnie nie tylko wyposażają młodych ludzi w wiedzę, ale też mogą wzmacniać ich w odważnym wkraczaniu na wymagający rynek pracy, w którym pewność siebie odgrywa zasadniczą rolę.
5. POLSKA POWIATOWA: Chcemy, żeby zmiana dokonała się także poza dużymi miastami i korporacjami. Idziemy dalej i szukamy organizacji, które chcą zrealizować program w mniejszych miastach, wsiach. Zmiana i odkrywanie potencjału jest potrzebna wszędzie i nie dzielimy tutaj polski na A i B. Wręcz przeciwnie: łączymy się w zmianie!

Będziemy tworzyć społeczność liderów/ liderek i marek, wokół budowania i monitorowania poziomu pewności siebie. Ludzi i organizacje świadome potrzeb i wyzwań teraźniejszości i przyszłości.

Zmiana zaczyna się dziś!

Zapraszamy na: http://www.uwierzwsiebie.com.pl

Inauguracja IV edycji Studiów Podyplomowych APK LiderShe

Inauguracja IV edycji Studiów Podyplomowych APK LiderShe

Ruszyła IV edycja Studiów Podyplomowych Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe w Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University). Podczas zjazdu inauguracyjnego Gościnią Specjalną była wspaniała reżyserka i scenopisarka, niezwykła kobieta, nietuzinkowy człowiek AGNIESZKA HOLLAND.

Z naszą gościnią rozmawiałyśmy m.in. o tym, jak podobne są role reżyserki i liderki oraz o tym, że plan filmowy i ekipa filmowa, są jak przedsiębiorstwo, lecz z tą różnicą, że na planie większość rzeczy dzieje się szybciej, dynamiczniej. Tu mały błąd może oznaczać duże konsekwencje, a chaos jest najmniej pożądanym stanem. Tworzenie filmu, to połączenie pracy twórczej, planowania, zarządzania emocjami osób z zespołu i swoimi oraz szybkich zmian.

Nasza gościni podkreśliła rolę wychodzenia ze strefy komfortu, jeśli chcemy osiągnąć sukces i tego, że przed zespołem warto być autentycznym. Rozmawiałyśmy także o zjawisku #SyndromOszusta / #impostorsyndrome i o tym, że przed jego wpływem może nas chronić mądre wychowanie, gdzie jest miejsce na autonomię, docenianie, eksperymentowanie, itp. Wspaniała i pobudzająca do myślenia rozmowa na długo zapadnie w pamięci Uczestniczkom tej edycji #APK.

Pani Agnieszko, dziękujemy!

A w tym roku wśród Uczestniczek aż 30 wspaniałych kobiet liderek, które – już po pierwszych zajęciach widać, wiedzą czego potrzebują i również to, czym mogą podzielić się z innymi. Mądre, różnorodne, otwarte, zainteresowane i interesujące – taka grupa Słuchaczek może ucieszyć każdego wykładowcę.

Drogie Panie, witam na studiach #APK #university #studiapodyplomowe #leadershipprogram #womenatwork #womenempoweringwomen #energyefficiency #instytutbezstresu Stowarzyszenie LiderShe #FundacjaTeraz