kilka słów o

Akademia Przywództwa Kobiet

studia podyplomowe

Wyjątkowe studia stworzone przez kobiety liderki dla innych kobiet.

Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to studia podyplomowe realizowane we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Studia dla kogo
Dla kogo

Studia przeznaczone są dla kobiet liderek, które zajmują stanowiska kierownicze niższego i średniego szczebla.

Kierujemy je również do kobiet mających plany i ambicje by zasiadać w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw, bądź aplikować na stanowisko dyrektora generalnego. 

Wymagania dla kandydatek to co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego, w tym:
  • 5 lat zarządzania zespołem lub 5 zarządzania dużymi zespołami projektowymi,
  • lub 3 lata zarządzania zespołem i 3 lata zarządzania dużymi zespołami projektowymi.

Studia są płatne, chociaż w każdej edycji studiów Stowarzyszenie LiderShe oferuje stypendia dla przyszłych liderek. Przyznawane są one kobietom ukierunkowanym na rozwój osobisty, które są aktywne społecznie, zwłaszcza w obszarze wspierania innych kobiet. Pragniemy dzięki temu przyczynić się do jeszcze większej aktywizacji kobiet na rynku pracy i wspierać rozwój ich kariery.

cele studiów

do ubiegania się przez kobiety o najwyższe stanowiska kierownicze,

dotyczącej zarządzania w świecie technologii cyfrowych, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem i konfliktem, rachunkowości zarządczej, podstaw prawa, modeli biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu,

niezbędnej do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi oraz zarządzania zespołem,

dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w komunikowaniu się i budowaniu marki osobistej liderki/lidera,

związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołem różnorodnych ze względu na cechy demograficzno-społeczne ludzi.

progam i wykładowcy
Program ma na celu przygotowanie kobiet do skutecznego zarządzania oraz sięgania po najwyższe stanowiska kierownicze w swoich branżach.
Skierowany jest również do pracodawców, którzy pragną zwiększyć różnorodność zatrudnienia w swoich firmach i wspomóc kobiety w rozwoju ich kariery. 

Autorski program Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe skupia się na trzech filarach:

Wykładowczyniami w Akademii Przywództwa Kobiet w ramach LiderShe są członkinie wymienione poniżej, a pełna lista wykładowców dostępna jest na Stronie Leona Koźmińskiego.

dr Anna Kieszkowska-Grudny LinkedIn

dr Anna Kieszkowska-Grudny LinkedIn

Agnieszka Fedor LinkedIn

Beata Mońka LinkedIn

Bożena Leśniewska LinkedIn

Ewa Dąbrowska LinkedIn

Joanna Smolińska LinkedIn

Jolanta Bosca LinkedIn

Katarzyna Rozenfeld LinkedIn

Magdalena Hauptman LinkedIn

Magdalena Taczanowska LinkedIn

Marzena Draganiak LinkedIn

Olga Grygier-Siddons LinkedIn

Tina Sobocińska LinkedIn

Zofia Dzik LinkedIn

W tym gronie znajdują się doświadczone menedżerki, mające wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, zasiadające w radach nadzorczych i zarządach wiodących przedsiębiorstw w Polsce z różnych sektorów rynku.

klub absolwentek

To wyjątkowa społeczność, która łączy absolwentki studiów podyplomowych Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe. Spotkania w ramach Klubu odbywają się raz w miesiącu. Ich celem jest wymiana doświadczeń biznesowych, budowanie relacji oraz wzajemne wspieranie się w dalszej drodze rozwoju i kariery. Jest to również wspaniała platforma do wymiany pomysłów, inicjatyw i działań rozwojowych. W ramach spotkań Klubu, absolwentki biorą udział w sesjach mentoringowych oraz dyskusjach panelowych z zaproszonymi ekspertami. Spotkania Klubu obejmują szeroki zakres tematyczny, w tym rozwój osobisty, mentoring, girl power, innowacje i trendy, CSR.

Cel Klubu jest spójny z wizją Stowarzyszenia LiderShe:

„Najlepsza podróż życia nie zastąpi podróży w głąb siebie. Ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy sprawiły, że zapisałam się na studia Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe. Dzięki programowi wzmocniłam odwagę w podejmowaniu nietuzinkowych decyzji w biznesie i w życiu, rozwinęłam myślenie analityczne połączone z intuicyjnym”

Urszula Graczyk
absolwentka I edycji APK LiderShe

„Studia na Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe dały mi możliwość spotkania wyjątkowych osób. Tworzą je kobiety, które inspirują do odkrywania siebie i swojego potencjału, motywują do działania, dzielą się własnymi doświadczeniami oraz bezcenną wiedzą”

Edyta Tararuj
Edyta Tararuj
absolwentka I edycji APK LiderShe

„Udział w studiach to jedno z najważniejszych, a nawet przełomowe wydarzenie w moim dotychczasowym życiu zawodowym. Jako młoda managerka szukałam Mentorki w rozwoju swoich kompetencji przywódczych i wiedzy na temat zarządzania zespołem i firmą. Wszystko to znalazłam w jednym miejscu – właśnie podczas studiów podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet, których stypendystką zostałam dzięki Stowarzyszeniu LiderShe”

Paulina Brudka
absolwentka III edycji APK LiderShe

„Akademia Przywództwa Kobiet KiderShe oferuje kobietom niezwykłą okazję poznania osób, które działają wspierająco – jako koleżanki, mentorki, przewodniczki. Kontakty nawiązane na studiach są bezcenne na dalszej drodze rozwoju kariery lub własnego biznesu.”

Beata Wróblewska-Mazurkiewicz
Beata Wróblewska-Mazurkiewicz
Członkini LiderShe

„Jest wiele wyborów, których można dokonać. Natomiast są tylko jedne studia, na których kobiety wzajemnie wspierają kobiety. Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to miejsce, w którym uwalniamy niezwykły potencjał kobiet.”

Bożena Leśniewska
Bożena Leśniewska
Członkini LiderShe

„Naszym celem jest wspierać kobiety. Te, które są już dojrzałymi managerkami, ale również te, które są w trakcie swojej drogi zawodowej i rozwijają się, natomiast mają problem, żeby zrobić ten pierwszy krok w karierze. Taka pomoc kobietom, które mają aspiracje, zaoszczędzi ich czas i energię – będą mogły uczyć się na bazie naszych doświadczeń.”

Joanna Smolińska
Joanna Smolińska
Członkini LiderShe

„Wspieranie musi iść w dół. Nasze studia w Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe to wysłanie windy w dół: żeby na poziom prezesowski mogła wjechać kolejna dziewczyna z ambicjami. Na studiach dziewczyny są nawzajem dla siebie coachami. Rozmawiamy o tym, jak przechodzimy przez sytuację kryzysową, jak budujemy zespół, jak zarządzamy ludźmi. Bo kobiety robią to trochę inaczej.”

Izabella Wiley
Izabell Wiley
Członkini LiderShe

„To świetne inicjatywy – zarówno dla Mentee jak i Mentora. Mentee może czerpać inspirację z doświadczenia Mentora, zadawać pytania, radzić się. Dla mnie jako Mentora to ogromna radość widzieć, że Mentee czerpie motywację, nabiera pewności siebie i wiary, że można. Mentoring to taka iskra zapłonowa, bo w każdej z nas jest ogromny potencjał. Tylko w pędzie codziennych prac gubimy odpowiedź na kluczowe pytanie – co jest ważne dla nas i czego chcemy.”

Ewa Dąbrowska
Ewa Dąbrowska
Członkini LiderShe

Wzmocnij swoje kompetencje przywódcze!

Scroll to Top