kilka słów o

Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów

studia podyplomowe

Program łączy najnowsze wymogi prawne z bogatą praktyką bazującą na „real-life case studies”.

PARTNER STRATEGICZNY PROGRAMU

PARTNERZY PROGRAMU

Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów LiderShe to studia podyplomowe realizowane we współpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Start PIERWSZEJ EDYCJI w KWIETNIU 2024 roku!

Rady Nadzorcze informacje praktyczne
informacje praktyczne

Program przygotowujący kandydatów do profesjonalnego pełnienia roli członka Rady Nadzorczej oraz związanych z tym wyzwań. Stworzony przez grono ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprawowania funkcji w Radach Nadzorczych.

cele studiów

do profesjonalnego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej,

w zakresie pełnienia nadzoru nad działalnością spółek,

na temat roli i odpowiedzialności Rady Nadzorczej oraz jej obowiązków i uprawnień,

Ładu Korporacyjnego i dobrymi praktykami jego wdrażania,

w zakresie analizy sprawozdań finansowych, raportów oraz planów strategicznych z perspektywy członka Rady Nadzorczej,

zarządzania ryzykiem, zarządzania kapitałem ludzkim, prawa, strategii oraz ESG,

współczesnego świata oraz ich wpływie na wybrane sektory gospodarki,

do pełnienia roli Członka Rady Nadzorczej oraz do procesu rekrutacji.

co nas wyróżnia?
 • zajęcia prowadzone w formule stacjonarnej, duża część w formie warsztatów, a także symulacji i dyskusji,
 • bogata praktyka bazująca na “real-life case studies” oraz symulacje posiedzeń Rady Nadzorczej dające możliwość zrozumienia wymagań stawianych przed jej członkami oraz dynamiki spotkań,
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów i jednocześnie wieloletnich członków Rad Nadzorczych,
 • program uwzględnia najnowsze przepisy prawne w Polsce i Unii Europejskiej
  dotyczące funkcjonowania Rad Nadzorczych (raportowanie ESG, dyrektywa 40%),
 • program uwzględnia najważniejsze
  megatrendy, które będą wpływać na strategie firm i są ważne z punktu widzenia Rad Nadzorczych.

Bożena Leśniewska LinkedIn

Magdalena Dziewguć LinkedIn

Katarzyna Rozenfeld LinkedIn

Marzena Draganiak LinkedIn

Agnieszka Fedor LinkedIn

W tym gronie znajdują się eksperci, mający wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej wiodących przedsiębiorstw w Polsce z różnych sektorów rynku.

Adresatami studiów są
 • członkowie Zarządów oraz zespołów EMT (“Executive Management Team”), a także obecni członkowie Rad Nadzorczych.
 • dyrektorzy firm oraz dużych obszarów biznesowych, a także osoby zarządzające rozległymi strukturami operacyjnymi z włączeniem produkcji, logistyki, łańcucha dostaw.
 • osoby z dużym i wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesem, minimum 10 lat doświadczenia w zarządzaniu kompleksowymi strukturami biznesowymi.

„Jestem przekonana, że program Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów stanowi wyjątkową okazję dla tych, którzy pragną być dobrze przygotowani do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Studia te stanowią zatem integralny element przygotowania do tej odpowiedzialnej roli, dostarczając odpowiednich umiejętności, wiedzy i narzędzi niezbędnych do pełnienia skutecznego nadzoru.”

Bożena Leśniewska
Członkini LiderShe

„W ramach Studiów Słuchacze mają możliwość doświadczyć unikalnej kombinacji niezbędnej teorii wymaganej do pełnienia roli członka Rady Nadzorczej, praktyki w postaci ćwiczeń i symulacji, zrozumieć wagę profesjonalnej Rady Nadzorczej na podstawie spotkań z jej członkami jak również CEO i właścicielami firm.
Wszystko to jest dopełnione zajęciami dotyczącymi własnej motywacji i etyki z możliwością bogatego networkingu w czasie Studiów jak i po ich ukończeniu.”

Magdalena Dziewguć
Członkini LiderShe

„Do każdej roli warto się przygotować, jakie są obowiązki, jakie są ryzyka oraz jak ich unikać. Dlatego też rola członka Rady Nadzorczej, jak każda inna rola np. managera czy lidera, wymaga przygotowań.
Uważam, że te Studia Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów dają właśnie takie przygotowanie, dzięki odpowiedniemu połączeniu wiedzy oraz dużej ilości praktyki.

Katarzyna Rozenfeld
Członkini LiderShe

„Bardzo istotne jest wzmacnianie kompetencji i wiedzy członków Rad Nadzorczych oraz profesjonalizacja i podnoszenie standardów nadzoru nad spółkami. Jestem pewna, że program Studiów Rady Nadzorcze dla Liderek i Liderów zapewnia pozyskanie tych umiejętności i wiedzy.

Marzena Draganiak
Członkini LiderShe

„Myślę, że te studia są wyjątkowe, bo są przygotowane przez praktyków i dla praktyków.
Dają rzeczywistą wiedzę, a nie teoretyczną, jak kompetentnie i dobrze pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej.

Agnieszka Fedor
Członkini LiderShe

Przygotuj się do profesjonalnego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej!

Scroll to Top