Spotkania LiderShe

Nasze spotkania

Doskonale wiemy, jak ważne dla rozwoju jest nawiązywanie cennych relacji.

W ramach Stowarzyszenia LiderShe organizujemy szereg spotkań, wzajemnie się inspirujemy, wymieniamy wiedzą, nawiązujemy relacje biznesowe, współpracujemy projektowo. W spotkaniach biorą udział również organizacje zewnętrzne i eksperci z różnych dziedzin.

spotkania LiderShe
integracja i networking

Możliwość wzajemnego wspierania się i czerpania od siebie wiedzy to jedna z największych wartości LiderShe. Nasze regularne spotkania w gronie członkiń Stowarzyszenia to doskonała okazja do wymiany poglądów i ciekawych dyskusji.

W LiderShe dzielimy się swoimi doświadczeniami, inspirujemy się wzajemnie i uczymy od siebie. Wyjątkowy charakter stowarzyszenia stwarza warunki do otwartości, bezpośredniej komunikacji i gwarantuje poufność. Spotkania w gronie LiderShe owocują nowymi pomysłami, których celem niezmiennie pozostaje wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet.

rozwój

Doskonale wiemy, jak ważne jest nawiązywanie cennych relacji. Dlatego regularnie organizujemy spotkania z osobami spoza kręgu LiderShe – organizacjami zewnętrznymi i ekspertami z różnych dziedzin. Spotkania te są bezcenną okazją do wymiany wiedzy, nawiązania relacji biznesowych i współpracy przy nowych projektach. Dzięki temu, bezustannie się rozwijamy i inspirujemy. Bez patosu i arogancji, sukcesywnie poszerzamy naszą strefę wpływu w obszarze pozycji i ról zawodowych do niedawna niedostępnych dla kobiet.

chcesz wspierać rozwój kobiet?

Jesteśmy otwarte na współpracę z organizacjami działającymi na rzecz kobiet.
Chętnie współtworzymy inicjatywy wzmacniające pozycję kobiet w sferze biznesowej i społecznej. Skontaktuj się z nami.
Porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić razem.

Scroll to Top