Regulamin przyznawania stypendiów

studia podyplomowe

Wygraj stypendium i dołącz do kobiet sukcesu!

zasady przyznawania stypendiów

Stypendium pokrywa 50% kosztów czesnego za Studia. Jednak w każdym roku przyznawane jest co najmniej jedno stypendium dla osoby z organizacji pozarządowej pokrywające 90% kosztów czesnego.

warunkiem przystąpienia do konkursu w celu uzyskania stypendium jest:
  1. Złożenie pełnej aplikacji na studia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Akademii Leona Koźmińskiego pod adresem: https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/akademia-przywodztwa-kobiet-lidershe.
  2. Spełnienie wszystkich kryteriów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie ALK dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz pozytywnie zweryfikowane przez kierowniczkę studiów wskazujące na możliwość podjęcia studiów.
  3. Ukończenie co najmniej studiów drugiego stopnia (tj. zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, albo tytułu równorzędnego) w Polsce lub równorzędnych za granicą potwierdzonych stosownym dyplomem.
  4. Mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub zespołami projektowymi (alternatywnie 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem i 3 lata w zarządzaniu dużymi projektami) udokumentowane w CV lub stosownych certyfikatach.
  5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B1, B2 lub wyższym) udokumentowanym certyfikatem lub rozmową kwalifikacyjną.
  6.  Przygotowanie eseju na temat: JAK BĘDĘ BEZPOŚREDNIO ROZWIJAĆ I WSPIERAĆ SIEBIE ORAZ INNE KOBIETY PO ZDOBYCIU DYPLOMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET LIDERSHE? (do 3500 znaków wraz ze spacjami) i przysłanie go na adres e-mail info@lidershe.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
  7. Przesłanie emailem zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz esejem nie później niż do 5 września 2023r. (wtorek) do g.23.59 (decyduje data i godzina otrzymania korespondencji).

Aplikuj osobiście i przekaż tę wiadomość swojej koleżance, znajomej, liderce, która Twoim zdaniem jest wspaniałą Kandydatką do takiego Stypendium!

Scroll to Top